CREATIONS GRUPPCOACHING

Utveckla dig tillsammans med andra ENTREPRENÖRER, kreativa estradörer och affärsartister i Creations Gruppcoaching som startar 29 augusti.

TILLSAMMANS SKAPAR VI EN GRUPP FÖR DIN UTVECKLING AV DITT ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRVERKLIGAR DINA DRÖMMAR UNDER 3 MÅNADER

Passar dig som vet att om vi gör saker tillsammans så når vi våra mål snabbare

I gruppcoachingen har du möjlighet att delta i en intensiv och engagerande program för affärsartister, där fokus ligger på att utveckla och stärka ditt företag och dig som företagare till att bli något fantastiskt. Programmet är utformat för att ge dig en strukturerad väg i ditt bolagsbyggande samtidigt som du som individ bibehåller “life – work – balance“!

Vi träffas online vid sex tillfällen. Varje möte kommer att vara en kombination av workshop, diskussion och individuell feedback för att säkerställa att du får maximalt värde varje gång.

Mellan varje möte kommer du att ha två individuella check-in/coachingsamtal med Sofia (30 min) för att diskutera dina framsteg, utmaningar och mål. Detta säkerställer att du får personlig vägledning och stöd mellan gruppaktiviteterna.

Extra bonus är vårt Buddy-system och FB grupp. Du kommer att tilldelas en “buddy” inom gruppen. Ni kommer att stödja varandra mellan mötena och genomföra avstämningar för att hålla varandra ansvariga och motiverade. Vi samlar också alla medlemmar i gruppen i en sluten privat grupp med på FB, som du har tillgång till 12 månader.

GÖR DU JOBBET FÅR DU GARANTERADE RESULTAT

  • En klar och målinriktad affärsstrategi.
  • En tydlig bild av vem din kund är och vad hen behöver
  • Starkare marknadsföringsfärdigheter och varumärkesbyggande kompetens.
  • Kraft att våga vara märkvärdig på din fortsatta företagarresa.
  • Verktyg för att bli framgångsrik med bibehållen livsbalans.
  • Ett stödjande nätverk genom din grupp, Sofia som coach och din Buddy.

Denna grupp är utformad för att ge dig verktygen, kunskapen och stödet som behövs för att ta ditt företag till nya höjder. Genom engagerade möten, individuell vägledning och stöd från din buddy och gruppen, kommer du att stå redo att skapa och utveckla ditt märkvärdiga företag som den kraftfulla företagsledaren Du är.

Säkra din plats genom att kontakta Sofia för ett utforskande samtal. Priset för gruppcoaching programmet är 5900+ moms, delbetalning går att ordna.

Säkra din plats i höstens grupp!


Ser fram mot att utvecklas med dig och göra dig till en kreativ affärsartist!