Lokalmedia skriver om tantra

https://vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/artikel/sofia-vill-andra-synen-pa-tantra-anordnar-retreat/j8dddvql